Raad van Kerken Culemborg

handen zeer kleinRaad van Kerken is opgericht in 1969 en vindt haar oorsprong in de oecumene, de wens om als plaatselijke kerken en geloofsgemeenschappen samen te werken en verbonden te zijn. We zijn veelkleurig en zien dat als een kwaliteit. Vanuit die verscheidenheid kunnen we elkaar ontmoeten, inspireren en ons bezinnen op vragen over geloof, kerk en samenleving. 

 

Onder de knop "Deelnemende kerken"  vindt u  de kerken en geloofsgemeenschappen die bij de Culemborgse Raad van Kerken zijn aangesloten

De plenaire vergadering van de Raad komt, met uitzondering van de zomerperiode, eens per maand bij elkaar (vergaderrooster).

 

Deelnemers in de Raad van Kerken zijn:

 • Jan van den Berge - Barbaragemeente van de Protestante Gemeente Culemborg (PGC) - secretaris
 • Cees van Bockel - Open Hof gemeente van de PGC
 • Jan Goed - PGC -voorzitter
 • Hans Maas - RK-parochie - penningmeester
 • Janke Luigjes - Nederlands Gerefomeerde Kerk
 • Sem (Samuel Maria) Krepel - Oud Katholieke Parochie
 • Marion van der Werf - Evangelisch Lutherse Gemeente
 • Roeland Klein Haneveld - Evangelische Gemeente Ichthus
 • Peter Marlissa- Molukse Protestante Kerk en Molukse Evangelische Gemeente
 • Bert Reitsma - Christelijk Gereformeerde kerk - lid voor diaconale zaken
 • vacant (per 9/2015) - vertegenwoordiger Convent van Voorgangers