Raad van Kerken Culemborg

Artikelindex

logo oekomene klein

Commissie Toerusting Raad van Kerken te Culemborg en Beusichem-Zoelmond

 

Deelnemende kerken:

Rooms-Katholieke Parochie, Protestantse Gemeente te Culemborg, Protestantse Gemeente te Beusi

chem / Zoelmond, Oud-Katholieke Parochie, Nederlands-Gereformeerde Kerk, Evangelisch-Lutherse Gemeente, Evangelische Gemeente ‘Ichtus’, Molukse Kerken (GIM en NGPMB)

 

Doel van toerusting is: elkaar ontmoeten rond­om een thema of interessegebied; je blikveld verbreden; meer aan de weet komen over zaken die voor jou van belang zijn; geïnspi­reerd worden; nieuwe (denk)werelden ontdekken. Kortom, van toerusting word je rijker.
Twee maal per jaar wordt een cursusprogramma samengesteld (najaars- en voorjaarspogramma). 

 

Voor het programma zie homepagina