Raad van Kerken Culemborg

Artikelindex

Stiltecentrum BonVie

 

stiltecentrum klein

       Stilte als inspiratie

       Stilte als rust voor ons hart

 

De Raad van Kerken Culemborg beheert in BonVie een stiltecentrum, met de naam Oase, en het bedoelt een plek in Culemborg-West te wezen om even in stilte bij jezelf te komen en bij de positieve kracht van je geloof of levensbeschouwing. Het stiltecentrum is tot stand gekomen met steun van de gemeente Culemborg en de Protectoren van het Elisabethweeshuis. Er is daarom ook een hoek voor mensen van de Islam om te bidden, naast een ‘christelijke hoek’ met een kruis, een Bijbel, een paaskaars, een icoon van Maria van Altoos durende Bijstand, een intentieboek en de mogelijkheid om een kaarsje te branden. Daarnaast zijn er symbolen van Joods geloof en andere religies te vinden. Er is een informatiestand en verder zijn er verwijzingen naar pastorale hulp en humanistische hulpverlening.

 

Voor bewoners van BonVie is het stiltecentrum 24 uur per dag en zeven dagen per week geopend, voor anderen gedurende de openingstijden van het Buurtrestaurant Proeftuin de Ontmoeting, meestal van 9.00 (za 10.00; zo 11.00) -23.00 uur. BonVie vindt u aan de Admiraalvlinderlaan 2. Het stiltecentrum bevindt zich op de eerste verdieping en is bewegwijzerd bij en in het gebouw.

Er vinden soms ook activiteiten plaats, voor zover in eerbied, stilte, gelovig of levensbeschouwelijk. Zo belegt de Raad van Kerken elke eerste donderdag van de maand in samenwerking met de oecumenische stichting Ons Huis, een oecumenische stilteviering in het stiltecentrum 's morgens vanaf 9.30 uur. In de stilte staat een tekst centraal, vaak een verhaal uit het evangelie. In een afsluitend gebed is er plaats voor intenties en na afloop wordt er nagepraat bij koffie en thee.  Ook andere kringen maken gebruik van het stiltecentrum, zoals de meditatiegroep van Irma Lodder (info zie onder). U bent van harte welkom!

 

Het stiltecentrum wordt beheerd door een oecumenische werkgroep, bestaande uit:

Irma Lodder, Krooneend 49, 4105TR,  0345.522246/ 06.21624009

Marianne Lijten, Meerkikkerstraat 3, 4105SC, 0345.778371

ds.Kees van de Vate, Waldeck Pyrmontdreef 12, 4101KJ, 0345.535257

info: c.vd.vate@hetnet.nl

 

stilteviering: elke eerste donderdag van de maand vanaf 9.30 uur (ook in de vakanties).

Locatie: Admiraalvlinderlaan 2, 4105TH Culemborg.