Raad van Kerken Culemborg

Artikelindex

 

Werkgroep Taizé 

 

Taize duif klein

In deze vieringen, die plaatsvinden in de Nederlands Gereformeerde kerk (zie: deelnemende kerken) zingen we Taizéliederen, lezen we uit de bijbel, bidden we met elkaar en in stilte. Iedereen is van harte welkom! We beginnen om 19.00 uur en na afloop is er koffie en thee.

 

Contactpersoon: Helma van Loon, 0345-533346 en wmvanloonkuiper@hetnet.nlinformatie over Taizé: www.taize.fr/nl

 

vieringen:

8 november 2015 en in 2016 op 24 januari, 6 maart en in juni (datum nog niet vastgesteld)