Raad van Kerken Culemborg

Artikelindex

 

diaconaat 4 kleinDiaconale Contactgroep
 

Leden: Evangelische Gemeente Ichthus
Nederlands Gereformeerde Kerk
Rooms Katholieke Kerk (Caritas Werkgroep)
PKN Culemborg (Barbara en Open Hof wijkgemeente)

 

vergaderen: 1x per kwartaal.

 

Taken:


• Mensen, die geen lid zijn van een kerkgemeenschap, helpen bij individuele acute financiële problemen met een geldbijdrage.
Deze aanvragen worden door ons besproken en getoetst (via wie komt de aanvraag, wat kunnen we doen, past het in ons budget en in onze doelstelling).
Als we de aanvraag honoreren, wordt het geld direct betaald aan de schuldeiser/leverancier. Soms ontvangt de betrokkene broodgeld om te voorzien in de eerst levensbehoeften.
We behandelen aanvragen van personen via instellingen zoals S.T.M.R, gemeente Culemborg, ELK en Schuldhulpmaatje, zodat we er van uit kunnen gaan dat de hulpvraag terecht en serieus is.

 

Adviesraad van de stichting SchuldHulpMaatje die is voortgekomen uit de Diaconale Contactgroep (informatie).
Inmiddels werkt SchuldHulpMaatje met 3 coördinatoren en 23 maatjes om te kunnen helpen. Ook geven we een financiële bijdrage voor de organisatie en opleiding van Schuldhulpmaatjes.

 

• Mede organiseren van de kerstpakkettenactie i.s.m. Stichting Samen Verder.
Mensen met een bijstandsuitkering ontvangen in oktober bij hun uitkeringsbericht een brief met aanmeldingsstrook. Zij dienen zelf aan te geven dat zij voor een pakket in aanmerking willen komen (i.v.m. de Privacy-wetgeving). Vanuit de kerken en vanuit maatschappelijke organisaties als S.T.M.R. kunnen individuele gevallen worden aangemeld. Uiteraard wordt er gecontroleerd op dubbele aanmeldingen. Er wordt niet gekeken naar geloofsovertuiging.
De Diaconale Contactgroep betaalt de kosten van de pakketten voor de mensen tot 60 jaar en Stichting Samen Verder voor mensen boven de 60 jaar.

Zoals u ziet, proberen wij alle inwoners van gemeente Culemborg te helpen die geen lid zijn van de kerkgemeenschappen in Culemborg

 

Wij streven ernaar zoveel mogelijk vertegenwoordigers van de bij de Raad van Kerken aangesloten geloofsgemeenschappen deel te laten uitmaken van de Diaconale Contactgroep, zodat we een brede afspiegeling zijn van alle Culemborgse kerken.

 

contact:

Wim van Asperen
0345-519624
Wimvanasperen62@gmail.com