Raad van Kerken Culemborg

[weblink]

 

Wijkgemeente Barbara

Grote of Barbarakerk

Protestantse Gemeente Culemborg, locatie Grote of Barbarakerk
Bezoekadres: Grote Kerkstraat 2
Telefoonnummer kerkgebouw: 512342
Postadres: Grote Kerkstraat 4, 4101 CB Culemborg. 

 

 

 

 

Wijkgemeente Open Hof

Open Hof bord en klok kleinProtestantse Gemeente Culemborg, locatie Open Hof
Bezoekadres: Beethovenlaan 2
Telefoonnummer kerkgebouw: 515250
Postadres: Grote Kerkstraat 4, 4101 CB Culemborg.