Raad van Kerken Culemborg

Vergaderrooster Raad van Kerken Culemborg 2018 - 2019

 

 

Datum

Plaats

Gasten

Moderamen

25 september 2018

PGC Barbara

Werkgroep Toerusting

18 sep bij Jan G

23 oktober 2018

PGC Open Hof

Vertegenwoordigers lidkerken

Agendapunt: Stiltecentrum

16 okt bij Hans

27 november 2018

Molukse kerk

Liturgische werkgroep

20 nov bij Jan B

22 januari 2019

RK Parochiecentrum H. Barbara

Diaconale contactgroep

15 jan bij Jan G

26 februari 2019

Evangelisch Lutherse kerk

Werkgroep Taize

19 feb bij Hans

26 maart 2019

Oud Katholieke parochie

Vertegenwoordiging in cliƫntenraad WWB

19 mrt bij Jan B

23 april 2019

Nederlands gereformeerde kerk

Beheersgroep Stiltecentrum BonVie

16 apr bij Jan G

21 mei 2019

Chr. Geref. kerk

Stichting Present

14 mei bij Hans