Raad van Kerken Culemborg

Vergaderrooster Raad van Kerken Culemborg 2018 - 2019

 

 

Datum

Plaats

Gasten

Moderamen

24 sept 2019

PGC Barbara

Werkgroep Toerusting

17 sep bij Jan G

26 nov 2019

Chr. Geref. kerk

Vertegenwoordigers lidkerken

Agendapunt: Stiltecentrum

19 nov.bij Hans

28 jan. 2020

RK-parochiecentrum

Diaconale contactgroep

21 jan. bij Jan G

25 febr. 2020

Evangelische Luth. kerk

Werrkgroep Taize

18 febr bij Hans

24 mrt. 2020

Oud Kath. parochie

Liturgische werkgroep

17 mrt bij Jan G

28 april 2020

Ned. Geref. kerk

Beheersgroep Stiltecentrum

21 april bij Hans

26 mei 2020

Molukse kerk

Stichting Present

19 mei bij Jan G

 

 

 

14 mei bij Hans